Shaper Media - Profesjonell på multimedia-design

Kort och gott erbjuder jag bara en sak: Att utföra professionell visualisering - i ett brett spektrum av «grenar».

Grafisk design, webdesign, foto, illustration, 3D-modellering, videoproduktion, live video med flera kameror… Mina tjänster kan liknas vid ett träd. Jag börjar metaforen med rötterna som sträcker sig ner i näringsrik jord. Där nerifrån kommer näringen. Den blir upphämtad för växt och produktion av fina, gröna blad - som är slutprodukten.

Rötterna, i mitt sammanhang, är inte kunskap om specifika produkter, men hellre generell kunskap om hur vi människor förhåller oss till det vi ser och vilken slags effekt detta har på oss. Denna kunskapen kan användas på vilken slutprodukt som helst. Allt jag designar har sitt ursprung i detta.

«Rötterna» är en generell kunskap om hur vi människor förhåller oss till det vi ser, och vilken slags effekt det har på oss.Jag handlar bara på vägnar av kundens bästa i ett kommersiellt sammanhang.

Som designer uppträder jag inte som konstnär med intresse av att framhäva mitt eget uttryck. Jag handlar bara på vägnar av kundens bästa i ett kommersiellt sammanhang.
I botten av min verksamhet ligger marknadsföring som riktmärke. Jag är medveten om vilka som är mottagare och vilken effekt det här är tänkt att ha på dem. Vidare har jag kompetens inom form, färglära, läsbarhet i text och tekniker för kreativitet.

Utifrån detta tankesätt växer stammen. I bilden jag använder här är inte stammen i sig själv en slutprodukt. Den skickar näringen vidare till grenarna, som producerar blad. I stammen ligger till exempel: Att utveckla logo och profilelement, bildanvändning, metoder, koncept eller kampanjidé.
Från kompetensen i «rötterna» kan jag leverera strategisk visualisering till vilken slutprodukt som helst.

Detta har ingen effekt om det inte går vidare ut och blir framfört i ett medium. Här delar stammen sig och vi har två möjligheter: Till exempel kan en kampanj visas på ett tryckt fysiskt medium eller kan det visas på ett skärmbaserat medium. När vi har detta klart för oss kan vi ta ställning till vad slutprodukten ska bli.

Till exempel om något ska delas ut i en monter på gatan, överväger jag med kunden om budskapet når bäst fram i form av en kort och precis flyer eller om det är nödvändigt att säga det mer beskrivande i en folder.

Min kompetens är att kommunicera med hjälp av form, färg, text och bild. Detta gäller oavsett om det ska vara tryck på papper, dekor på bil, grafik på web eller vad än grafiken ska användas till. Allt jag designar har utgångspunkten i kompetensen som ligger i rötterna. Utifrån detta kan jag göra vilken slutprodukt som helst. Allt som ska synas måste ha ett utseende… annars är det osynligt. Ett visitkort handlar inte bara om informationen i bokstäverna och siffrorna. Det bidrar också till att ge företaget ett utseende. Jag finjusterar synupplevelsen efter syftet och skapar identitet.
Både avsändare och mottagare tjänar på att avsändaren framstår med en klar och helhetlig profil.

Här är ett par exempel på mekanismer: Tänk dig att jag läser en tidning och kommer över en annons från ett företag som jag inte känner till sedan tidigare. Det jag ser blir därmed den enda kontaktytan detta företag har med mig. Då kommer denna annonsen att vara det enda som ligger till grund för min bedömning av företaget, trots att kvaliteten på annonsen kanske inte säger så mycket om kvaliteten på företagets tjänster.

Eller tänk dig att ett företag som säljer kompetensrelaterade tjänster har skyltar med en oseriös prägel utanför sina lokaler. Den «ytliga» människan som går förbi kommer antagligen att dra slutsatsen att deras tjänster är dåliga, trots att det kan vara människor med hög kompetens som erbjuder tjänsten, och att skyltarna på utsidan i och för sig är en helt annan sak. Folk skapar sig uppfattningar på irrationella grunder. Min uppgift som visuell kommunikatör är att ta hänsyn till hur människor reagerar, så att det rätta budskapet i högre grad når ut.

Både avsändare och mottagare tjänar på att avsändaren framstår med klar och helhetlig profil. På så sätt är det lättare för folk att navigera i massorna av erbjudanden där ute. Företag med klarast identitet blir lättast ihågkomna och blir på så sätt ett naturligt val för kunden.

Använd dig av mina tjänster - grafisk design, web design, foto, illustration 3D modellering, videoproduktion, live video med flera kameror - för visuell kommunikation med hög kvalitet.