Shaper Media - Profesjonell på multimedia-design

I en rund sum tilbyr jeg kun én ting: Å utføre profesjonell visualisering – i et stort spekter av «grener».

Grafisk design, webdesign, foto, illustrasjon, 3D-modellering, videoproduksjon, live video med flere kameraer… Tjenestene mine kan sammenlignes med et tre. Jeg starter metaforen med røttene som strekker seg ned i næringsrik jord: Der nedenifra kommer næringen. Den blir hentet opp til vekst og produksjon av fine grønne blader – som er sluttprodukt.

Røttene, i min sammenheng, er ikke kunnskap om spesifikke produkter, men heller generell kunnskap om hvordan vi mennesker forholder oss til det vi ser, og hva slags effekt det har. Denne kunnskapen kan anvendes på et hvilket som helt sluttprodukt. Alt jeg designer har sitt utspring herifra.

«Røttene» er en generell kunnskap om hvordan vi mennesker forholder oss til det vi ser, og hva slags effekt det har.Jeg handler på vegne av hva oppdragsgiver er tjent med i en kommersiell sammenheng.

Som designer opptrer jeg ikke som kunstnere med interesse av å fremme mitt eget uttrykk. Jeg handler kun på vegne av hva oppdragsgiver er tjent med i en kommersiell sammenheng. I bunn for mitt virke ligger markedsføring som retningsgivende faktor. Jeg er bevisst på hvem som er mottaker og hvilken effekt dette skal ha på dem. Videre har jeg kompetanse i form, fargelære, lesbarhet i tekst, og teknikker for kreativitet.


Utifra dette tankesettet vokser stammen. I bildet jeg bruker her er ikke stammen i seg selv et sluttprodukt, den sender næringen videre til grenene og lager blader. I stammen ligger for eksempel: Å utvikle logo og profilelementer, bildebruk, virkemidler, konsept eller kampanjeidé.
Fra kompe­tansen i «røttene» kan jeg levere strategisk visualisering til et hvilket som helst slutt­produkt.

Dette har ingen effekt dersom det ikke går videre ut og blir fremført i et medium. Her deler stammen seg og vi har to muligheter: F. eks. en kampanje kan vises i et trykket/fysisk medium, eller det kan vises på et skjermbasert medium. Når vi har dette klart for oss, kan vi ta stilling til hva det endelige sluttproduktet skal være.

F.eks. om noe skal deles ut på stand på gata, overveier jeg sammen med kunden om budskapet når fram best i form av en kort og presis flyer, eller om det er nødvendig å si det mer utfyllende i en folder.

Min kompetanse er å kommunisere ved hjelp av form, farge, tekst og bilde. Dette gjelder enten det skal være print på papir, dekor på bil, eller grafikk på web, …eller hva enn grafikken skal være til… Alt jeg designer, er med utgangspunkt i den kompetansen som ligger i røttene. Utifra dette kan jeg lage et hvilket som helst sluttprodukt. Alt som skal sees må nødvendigvis ha et utseende …ellers er det usynlig. Et visittkort dreier seg ikke bare om informasjonen i bokstavene og tallene, det er også med å gi bedriften et utseende. Jeg fin-tuner synsopplevelsen etter formålet og skaper identitet.
Både avsender og mottaker er tjent med at avsender fremstår med en klar og helhetlig profil.

La meg ta et par eksempler på mekanismer: Sett at jeg leser en avis og kommer over en annonse fra et firma som jeg ikke kjenner til fra før. Det jeg ser der, blir dermed den eneste kontaktflaten dette firmaet har til meg. Og da vil denne annonsen være det eneste grunnlaget jeg har å vurdere firmaet på, til tross for at kvaliteten på annonsens utseende muligens sier lite om kvaliteten på firmaets tjenester.

Eller… la oss tenke at en bedrift som selger kompetanserelaterte tjenester har skilter med et useriøst preg utenfor lokalene sine. Det «overfladiske» menneske i gata vil sannsynligvis trekke den konklusjonen at deres tjenester er dårlige, til tross for at det kan være mennesker med høy kompetanse som tilbyr tjenesten, og skiltene på utsiden i og for seg er en helt annen sak. Mennesket gjør seg opp meninger på urasjonelt grunnlag. Min oppgave som visuell kommunikatør er å ta høyde for hvordan mennesket reagerer, slik at riktig budskap i bedre grad når frem.


Både avsender og mottaker er tjent med at avsender fremstår med en klar og helhetlig profil. På denne måten er det lettere for folk å navigere i massene av tilbud der ute. Bedrifter med klarest identitet, blir lettest husket, og blir på den måten et naturlig valg for kunden.

Benytt deg av mine tjenester – grafisk design, webdesign, foto, illustrasjon, 3D-modellering, videoproduksjon, live video med flere kameraer – for visuell kommunikasjon med høy kvalitet.